Vodnjaki


V stroki vse vrtine, večje od vrtanega premera 400 mm, imenujemo vodnjak. Tehnologija s katero razpolagamo, nam omogoča izdelavo vodnjakov premerov do 1000 mm ali več, če je to potrebno. Vodnjaki zahtevajo poseben tehnološki pristop ter skrbno načrtovan projekt,  upoštevajoč mnogo parametrov. V podjetju Geo-Hidro izvedemo vse od prelimininarnih terenskih raziskav, projektne dokumentacije ter pridobivanja vzporednih dovoljenj, do končne izvedbe vodnjaka z vgradnjo vse potrebne črpalne ter merilne opreme ter nenazadnje izvedemo postopek pridobitve vodnega dovoljenja.


Kot dodana vrednost, je med izvedbo vrtalnih del na terenu vedno prisoten eden izmed naših inženirjev geologije, kateri med vrtanjem skrbno popisuje navrtanino, geološke sloje skozi katere se vrta, litologijo ter prisotnost vodonosnih slojev. S tem zagotavljamo profesionalno izvedena dela ter ustrezno funkcionalnost vodnjaka. Zavedamo se, da s kompleksnim poznavanjem hidrogeologije ter inženirske geologije, lahko ponudimo naročniku najboljše rešitve ter istočasno zagotovimo visok nivo storitev.


Izbrane reference:


  Občina Brežice - črpalni vodnjak s kapaciteto 130 l/s, globina 200 m, premer 660 mm

  Vipap Krško - vodnjaki premera 750 mm

  Mayr Melhnof Karton - več vodnjakov premera 750 mm

  Slovenska Bistrica - vodnjaki globine 200 m, premera 444 mm

  Belimed Grosuplje - vodnjak za potrebe ogrevanja, globina 100 m, premer 750 mm

  Geberit Ruše - 5 vodnjakov za potrebe ogrevanja in hlajenja, premer 820 mm