Ponikovalne vrtine in vodnjaki


Za potrebe ponikanja meteornih voda s strešnih površin ali tehnoloških vod s sistema toplotnih črpalk, izdelamo ponikovalno oziroma ponorno vrtino ali vodnjak različnih globin in premerov. Glede na dano geološko situacijo, določimo in izvedemo optimalno rešitev ponikanja bodisi z eno vrtino ali pa z baterijskim setom večih vrtin dimenzioniranih na dane pogoje ter z ustrezno vrtinsko oziroma vodnjaško opremo. Drenažne oziroma ponikovalne vrtine po končanih vrtalnih delih ustrezno testiramo z nalivalnim poskusom, kateri nam poda funkcionalnost ponikalnice. Rezultate nalivalnega poskusa ustrezno ovrednotimo v strokovnem hidrogeološkem poročilu.


Kdaj je potrebna ponikovalna vrtina?

Ponikovalne vrtine so pogosto potrebne takrat, kadar običajna ponikalnica izdelana z rovokopačem ni dovolj globoka, da bi dosegla vodoprepustni sloj v katerega se vodo lahko ponika. Če klasična kopana ponikalnica ostane v vodoneprepustnih slojih (npr. glini), potem taka ponikalnica ni učinkovita, zato je potrebno izdelati posebno ponikovalno vrtino, ki vodo ponika globlje, v vodoprepustne sloje. Pravtako lahko klasične kopane ponikalnice v prodih povzročajo zamakanje in/ali vlaženje sten bližnjih kleti in temeljev. Z izvedbo ponikalne vrtine, se temu izognemo, saj vodo ponikamo v globino katero sami želimo.