Geologija, Geotehnika in Hidrogeologija


Naš kader z bogatimi znanji in izkušnjami z navedenih področij, deluje kot podporni element pri izvedbi celostnih vrtalnih in raziskovalnih projektov. Posebej je to pomembno za naročnika, saj mu s tem zagotavljamo kompletne rešitve na enem mestu, s tem pa skrajšanje in olajšanje procesa izvedbe.

 

Prednost več kot 30 letne prisotnosti na trgu, je v naši bazi znanj pridobljenih skozi vsa ta leta, kot tudi v obširni arhivski knjižnici najrazličnejših poročil, projektov, elaboratov, študij in raziskav celotnega teritorija Slovenije. To nam omogoča precej natančno definiranje geoloških, geomorfoloških in hidrogeoloških lastnosti lokalnega ter okoliškega terena, še pred dejanskim odhodom na teren.


Geološki, geotehnični in hidrogeološki nadzor


Za zunanje naročnike izvajamo skladno z gradbenim zakonom nadzor gradnje vseh zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov ter drugih posameznih objektov. Pravtako nudimo vodenje gradnje ali pretežnega dela gradnje vseh geotehničnih objektov v skladu z veljavnim gradbenim zakonom in zakonodajo.