Črpalne vrtine


Z visoko usposobljenimi kadri, opremo in več kot 30 letnimi bogatimi izkušnjami izvedbe vrtin po celotni Sloveniji, naročnikom omogočamo izdelavo črpalnih vrtin za najrazličnejše namene (vrtine za namakanje kmetijskih površin, vrtine za ogrevanje s toplotnimi črpalkami, vrtine za tehnološko vodo, itd.). Globina in premeri vrtin nam ne predstavljajo ovir, tako naročniku zagotavljamo izvedbo vrtin globin od nekaj 10 m, do globokih geotermalnih vrtin globin preko 1000 m.


Podjetje Geo-Hidro ne sestavljalo zgolj vrtalci, pač pa tudi podporni kader geologov in geotehnologov, saj se zavedamo, da s kompleksnim poznavanjem hidrogeologije ter inženirske geologije, lahko ponudimo naročniku najboljše rešitve ter istočasno zagotovimo visok nivo storitev.


Vrtine za toplotne črpalke (sistem voda-voda)

Vrtine za izkoriščanje toplote vode za pridobivanje grelne energije preko toplotne črpalke, predstavljajo alternativni vir konvencionalnim načinom ogrevanja ter zagotavljajo trajnostno in racionalno rešitev tako ogrevanja kot tudi za potrebe hlajenja prostorov. Nudimo izvedbo vseh potrebnih del od pridobivanja dokumentacije za dovoljenje za raziskavo, izvedbo vrtin za toplotne črpalke z vso potrebno vrtinsko opremo, testi in črpalnimi preizkusi, ter izvedemo postopek za pridobitev vodnega dovoljenja, če je to potrebno. Pravtako dobavljamo in vgrajujemo potopne črpalke standardnih dimenzij 4″, 6″, 8″ in 10″.

 

Izbrane reference:


  Bohinj ECO hotel - črpalna vrtina za potrebe ogrevanja s toplotno črpalko, globine 440 m
  URI Soča - črpalna vrtina za potrebe ogrevanja preko toplotne črpalke
  Vila Zlatorog, Ukanc- vrtine za toplotno črpalko
  GEBERIT - črpalni vodnjaki, ponikovalnice in piezometri za namen ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko


 

Vrtine za pitno vodo

Naši strokovnjaki  sodelujejo pri reševanju vodooskrbe velikega števila Slovenskih občin. Pristop k projektiranju in izdelavi vrtine za vodo, še posebno, če gre za pitno vodo, mora biti izveden skrbno, saj je od tega odvisno zdravje ljudi, to pa neizogibno pomeni, da morajo biti vrtine izdelane s primerno tehnologijo in na način, ki zagotavlja ohranjanje kvalitete podzemne vode. Izdelali smo na desetine vrtin in vodnjakov za potrebe vodooskrbe občin in lokalnih skupnosti, pravtako pa smo za namen polnilnic vode, izvedli hidrogeološke raziskave ter izvrtali več vrtin za tovrstni namen.

 

Pomembnejše reference:


  Več vrtin za stekleničenje pitne vode (voda ODA, voda ROGLA)

  Vrtine za vodooskrbo občin - Brezovica, Brežice, Cerknica, Grosuplje, Dobrova - Polhov Gradec, Domžale, Metlika, Cerknica, Idrija, Vitanje, Kostel, Kranjska Gora, Velike Lašče, Mengeš, Laško, Vrhnika, Preddvor, Sodražica, Šentjur, Šentrupert, Log - Dragomer, Zreče...

  Občina Brežice - vodnjak globine 200 m, enotnega premera 660 mm od vrha do dna, z vgradnjo filtrnega zasipa

  Posestvo Malija, Izola - vrtina za vodo, globina 491 m


Iz medijev...

External link opens in new tab or windowPosavski Obzornik : Izvedba konstrukcijsko zahtevnega vodnjaka - izjemna pridobitev za občino Brežice 

External link opens in new tab or windowMojaObčina.si : Vrtina za oskrbo prebivalcev občin Vrhnika in Log-Dragomer s kvalitetno pitno vodo


   


  Vrtine za tehnološko vodo

  Različne industrije v svojih tehnološko - proizvodnih procesih, uporabljajo običajno večje količine tehnološke vode. Za zagotovitev vgradnje visoko zmogljivih potopnih črpalk višjih črpalnih kapacitet (običajno 8" ali 10" črpalke), naročniku nudimo izvedbo vrtine ali vodnjaka primernih gabaritov. Pri višjih črpalnih potrebah, se običajno izvede vodnjak premera od 350 mm do 750 mm, ali več. Vodnjake izdelujemo po pravilih stroke, kar pomeni, da je vodnjak izdelan tako, da zagotavlja vgradnjo peščenega ali prodnega filtrnega zasipa primerne debeline, kar omogoča varno in dolgoročno črpanje večjih količin vode, brez nevarnosti pred zamašitvijo filtrnih rež vodnjaka ter z znatnim znižanjem verjetnosti peskanja vodnjaka.

   

  Izbrane reference s tega področja:


    Mayr Melnhof Karton - vodnjaki premera 750 mm

    GEBERIT - črpalni in ponikovalni vodnjak, premera 820 mm

    Belimed Grosuplje - črpalni vodnjak, premera 750 mm

    Plastika Virant - Črpalne vrtine premera 350 mm z vgradnjo filtrnega zasipa, ter več ponikalnic   

   

  Vrtine za namakanje kmetijskih in drugih zemljišč

  Za neposredno rabo podzemne vode za namen namakanja kmetijskih zemljišč in drugih površin, se izdela ustrezno črpalno vrtino, za katero je pogosto možno pridobiti tudi nepovratna sredstva, ki jih razpiše za to pristojno ministrstvo. Namakanje kmetijskih površin z uporabo vrtine, je racionalna odločitev in predvsem varna, saj zagotavlja avtonomnost in delovanje tudi v sušnih obdobjih, kadar so vzpostavljeni ukrepi varčevanja z vodo iz sistema javne oskrbe.