Globoke geotermalne vrtine


Za potrebe pridobivanja visokotemperaturnih vodnih virov, izdelujemo globoke geotermalne vrtine globin do 1800 m. Naši naročniki za tovrstne vrtine, so v večji meri terme, toplice in različna kopališča ter hoteli. Potrebo po geotermalni vodi imajo pravtako različna proizvodna podjetja kot so naprimer večji pridelovalci zelenjave v rastlinjakih. Na področju izvedbe globokih geotermalnih vrtin po hidrogeoloških standardih, smo v Sloveniji tudi edini ponudnik tovrstne storitve. Izvajamo tako črpalne kot reinjekcijske geotermalne vrtine.


Tovrstne vrtine izdelujemo po standardni metodi z direktno cirkulacijo, kot tudi z naprednejšo in v določenih geoloških pogojih edino možno metodo, imenovano reverzna cirkulacija (RC drilling) z uporabo dvostenskega vrtalnega drogovja. V Sloveniji je podjetje Geo-Hidro edini ponudnik vrtanja z reverzno metodo (RC drilling).


Vrtin pa ne le izdelujemo, pač pa jih tudi projektiramo skladno z rudarsko zakonodajo ZRud-1 ter vsemi potrebnimi predpisi in standardi. Za vrtine pridobimo ustrezna dovoljenja, med izvedbo vrtalnih del pa naša hidrogeološka služba izvaja vsa spremljajoča hidrogeološka dela s končno izvedbo in obdelavo črpalnih poskusov ter izdelavo hidrogeološkega poročila. Podjetje poseduje lastno opremo in kadre za celostno izvedbo projekta.


Izbrane reference:


  TPC Livade Izola - geotermalna vrtina globine 501 m

  Županja, R. Hrvaška - geotermalna vrtina za ogrevanje rastlinjakov, globine 1165 m

  Dolenjske toplice - dve vrtini za potrebe geotermije, globin do 500 m

  Krapina, R. Hrvaška - geotermalna vrtina za ogrevanje rastlinjakov, globine 1100 m
  Terme Čatež - geotermalna vrtina za potrebe kopališča, globina 380 m, komplet inox oprema
  Terme Olimia - projektiranje in izvedba geotermalne vrtine globine 500 m, vključno s hidrogeološkimi deli