Globoke geotermalne vrtine


Za potrebe pridobivanja visokotemperaturnih vodnih virov, izdelamo globoke geotermalne vrtine globin do 1800 m. Naši naročniki za tovrstne vrtine, so v večji meri podjetja, ki za svoje grelne potrebe uporabljajo plin, kateri pa zaradi svoje nizke kurilne vrednosti ter visoke cene, ni več aktualen. Z zamenjavo konvencionalnega grelnega sredstva z  geotermalno vodo, se uporabniku stroški bistveno zmanjšajo, hkrati pa se zagotovi dolgoročno ekonomsko obratovanje sistema. Pravtako pa tovrstne vrtine izdelujemo za naročnike kot so terme, toplice in tudi hoteli. Na področju izvedbe globokih geotermalnih vrtin po hidrogeoloških standardih, smo v Sloveniji tudi edini ponudnik tovrstne storitve. Izvajamo tako črpalne kot reinjekcijske geotermalne vrtine.


Tovrstne vrtine izdelujemo po standardni metodi z direktno cirkulacijo, kot tudi z naprednejšo in v določenih geoloških pogojih edino možno metodo, imenovano reverzna cirkulacija (RC drilling) z uporabo dvostenskega vrtalnega drogovja. V Sloveniji je podjetje Geo-Hidro edini ponudnik vrtanja globokih vrtin, kot tudi edini, ki posedujemo opremo in stroje za reverzno vrtanje.


Izbrane reference:


  TPC Livade Izola - geotermalna vrtina globine 501 m

  Županja, R. Hrvaška - geotermalna vrtina za ogrevanje rastlinjakov, globine 1165 m

  Dolenjske toplice - dve vrtini za potrebe geotermije, globin do 500 m

  Krapina, R. Hrvaška - geotermalna vrtina za ogrevanje rastlinjakov, globine 1100 m
  Terme Čatež - geotermalna vrtina za potrebe kopališča, globina 380 m, komplet inox oprema


0