Črpalni in nalivalni poskusi


Pri izvedbi vrtin za namen črpanja ali ponikanja, je za pridobitev robnih pogojev ter karakteristik vodonosnika, potrebno izvesti črpalne in/ali nalivalne poskuse. Skrbna interpretacija pridobljenih podatkov ter pravilna določitev zmožnosti vodonostnika, je ključnega pomena za smiselno nadaljnje projektiranje bodisi črpalne opreme, strojne inštalacije, izvedbe ponikovalnega polja, projekta namakanja in melioracij, ipd.


Za pridobitev vodnega dovoljenja s strani DRSV, je potrebno izvesti črpalni preizkus na vrtini, ter ga ovrednotiti v strokovnem hidrogeološkem poročilu. V kratkem odzivnem času in z ažurnim pristopom, naročniku zagotavljamo izvedbo črpalnega preizkusa ter izdelavo vse potrebne dokumentacije povezane s pridobitvijo vodnega dovoljenja.

Tovrstna dela izvajamo tako za vrtine, ki jih izdelamo mi, kot tudi za vse starejše vrtine in vodnjake, katere naročnik že ima v lasti in bi jih samo želel legalizirati.