Monitoring podzemnih voda


Monitoring podzemnih voda izvajamo za vodnjake in vrtine tako za uporabo vode v tehnološke namene kot tudi za druge potrebe. V vrtine in vodnjake vgradimo potrebno merilno opremo, s katero spremljamo in beležimo gibanje nivojev podzemne vode. Za naročnika izdelamo program letnega monitoringa, ga izvedemo oziroma izvajamo obvezni vsakoletni monitoring, podatke hranjene v merilnih registratorjih interpretiramo, ter jih obdelamo in prikažemo v ustreznih poročilih. Seveda tudi dobavljamo vso potrebno merilno opremo in jo v vrtino tudi vgradimo.