Črpalne vrtine


Z visoko usposobljenimi kadri, opremo in več kot 30 letnimi bogatimi izkušnjami izvedbe vrtin po celotni Sloveniji, naročnikom omogočamo izdelavo črpalnih vrtin za najrazličnejše namene (vrtine za namakanje kmetijskih površin, vrtine za ogrevanje s toplotnimi črpalkami, vrtine za tehnološko vodo, itd.). Globina in premeri vrtin nam ne predstavljajo ovir, tako naročniku zagotavljamo izvedbo vrtin globin od nekaj 10 m, do globokih geotermalnih vrtin globin preko 1000 m.


Ker v podjetju Geo-Hidro vsa dela izvajamo po načelu strokovnosti ter kvalitetne izvedbe, je med vrtanjem na lokaciji vedno prisoten eden izmed naših inženirjev geologije, kateri vrši hidrogeološko spremljavo del, skrbno popisuje navrtanino, geološke sloje skozi katere se vrta, litologijo ter prisotnost vodonosnih slojev. S tem zagotavljamo profesionalno izvedena dela ter ustrezno funkcionalnost vrtine oziroma vodnjaka. Vsako vrtino obravnavamo individualno in vrtina ni le "luknja v zemljo". Zavedamo se, da s kompleksnim poznavanjem hidrogeologije ter inženirske geologije, lahko ponudimo naročniku najboljše rešitve ter istočasno zagotovimo visok nivo storitev.


 

Vrtine za toplotne črpalke (sistem voda-voda)

Vrtine za izkoriščanje toplote vode za pridobivanje grelne energije preko toplotne črpalke, predstavljajo alternativni vir konvencionalnim načinom ogrevanja ter zagotavljajo trajnostno in ekonomsko rešitev tako ogrevanja kot tudi za potrebe hlajenja prostorov in tehnologije. Dela izvajamo tako za privat naročnike kot za podjetja. Nudimo izvedbo vseh potrebnih del od pridobivanja dokumentacije za dovoljenje za raziskavo, izvedbo vrtin za toplotne črpalke z vso potrebno vrtinsko opremo, testi in črpalnimi preizkusi, ter izvedemo postopek za pridobitev vodnega dovoljenja, če je to potrebno. Po dogovoru izvedemo zaključna zemeljska dela, kot je izvedba jaška, izkopi in cevne povezave od vrtine do hiše. Pravtako dobavljamo in vgrajujemo potopne črpalke standardnih dimenzij 4″, 6″, 8″ in 10″.

 

Izbrane reference:


  Bohinj ECO hotel - črpalna vrtina za potrebe ogrevanja s toplotno črpalko, globine 440 m
  URI Soča - črpalna vrtina za potrebe ogrevanja preko toplotne črpalke
  Mijaks investicije - vrtine za toplotno črpalko
  GEBERIT - črpalni vodnjaki, ponikovalnice in piezometri za namen ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalkoVrtine za pitno vodo

Naši strokovnjaki  sodelujejo pri reševanju vodooskrbe velikega števila Slovenskih občin in upamo si trditi, da smo na tem področju daleč v ospredju, tako z znanjem kot s tehnologijo. Pristop k projektiranju in izdelavi vrtine za vodo, še posebno, če gre za pitno vodo, mora biti izveden skrbno, saj je od tega odvisno zdravje ljudi,  to pa neizogibno pomeni, da morajo biti vrtine izdelane s primerno tehnologijo in na način, ki zagotavlja ohranjanje kvalitete podzemne vode. Izdelali smo na desetine vrtin in vodnjakov za potrebe vodooskrbe občin in lokalnih skupnosti, pravtako pa smo za namen polnilnic vode, izvedli hidrogeološke raziskave ter izvrtali več vrtin za tovrstni namen.

 

Pomembnejše reference:


  Več vrtin za stekleničenje pitne vode (voda ODA, voda ROGLA)

  Vrtine za vodooskrbo občin - Brezovica, Brežice, Grosuplje, Metlika, Cerknica, Idrija, Vitanje, Kostel, Kranjska Gora, Velike Lašče, Mengeš, Vrhnika, Preddvor, Sodražica, Šentjur, Log - Dragomer...

  Občina Brežice - vodnjak globine 200 m, enotnega premera 660 mm od vrha do dna, z vgradnjo filtrnega zasipa

  Posestvo Malija, Izola - vrtina za vodo, globina 491 m


Iz medijev...

External link opens in new tab or windowPosavski Obzornik : Izvedba konstrukcijsko zahtevnega vodnjaka - izjemna pridobitev za občino Brežice 

External link opens in new tab or windowMojaObčina.si : Vrtina za oskrbo prebivalcev občin Vrhnika in Log-Dragomer s kvalitetno pitno vodo   

  Vrtine za tehnološko vodo

  Različne industrije v svojih tehnološko - proizvodnih procesih, uporabljajo običajno večje količine tehnološke vode. Za zagotovitev vgradnje visoko zmogljivih potopnih črpalk višjih črpalnih kapacitet (običajno 8" ali 10" črpalke), naročniku nudimo izvedbo vrtine ali vodnjaka primernih gabaritov. Pri višjih črpalnih potrebah, se običajno izvede vodnjak premera od 350 mm do 750 mm, ali več. Vodnjake izdelujemo po pravilih stroke, kar pomeni, da je vodnjak izdelan tako, da zagotavlja vgradnjo peščenega ali prodnega filtrnega zasipa primerne debeline, kar omogoča varno in dolgoročno črpanje večjih količin vode, brez nevarnosti pred zamašitvijo filtrnih rež vodnjaka ter z znatnim znižanjem verjetnosti peskanja vodnjaka.

   

  Izbrane reference s tega področja:


    Mayr Melnhof Karton - vodnjaki premera 750 mm

    GEBERIT - črpalni in ponikovalni vodnjak, premera 820 mm

    Belimed Grosuplje - črpalni vodnjak, premera 750 mm

    Plastika Virant - Črpalne vrtine premera 350 mm z vgradnjo filtrnega zasipa, ter več ponikalnic