Geologija, Geotehnika in Hidrogeologija


Naš kader z bogatimi znanji in izkušnjami z navedenih področij, deluje kot podporni element pri izvebi celostnih vrtalnih in raziskovalnih projektov. Posebej je to pomembno za naročnika, saj mu s tem zagotavljamo kompletne rešitve na enem mestu, s tem pa skrajšanje in olajšanje procesa izvedbe.

 

Prednost več kot 29 letne prisotnosti na trgu, je v naši bazi znanj pridobljenih skozi vsa ta leta, kot tudi v obširni arhivski knjižnici najrazličnejših poročil, projektov, elaboratov, študij in raziskav celotnega teritorija Slovenije. To nam omogoča precej natančno definiranje geoloških, geomorfoloških in hidrogeoloških lastnosti lokalnega ter okoliškega terena, še pred dejanskim odhodom na teren.


Pomembno je poudariti, da je vsaka naša izvedba vrtine ali vodnjaka, podprta z bogatimi geološkimi in hidrogeološkimi znanji naših strokovnjakov ter vse odločitve temeljijo na bazi znanj in izkušenj. Tako lahko rečemo, da prav nobeno vrtino ne izdelamo kar tako "na pamet".