NEKAJ NAJPOGOSTEJE ZASTAVLJENIH VPRAŠANJ


Kakšna je potrebna globina vrtine za toplotno črpalko sistem voda-voda?


Globina je v prvi vrsti odvisna od nivoja podtalnice in izdatnosti vodonosnika, kar pa je odvisno od lokalnih hidrogeoloških razmer. Pomembno je, da vrtina ne doseže le plasti vodonosnika, pač pa, da je zavrtana dovolj globoko v vodonosik. Če se vrta na poljih, kjer prevladujejo aluvialni nanosi proda, je vrtina lahko naprimer globoka le 20 m, seveda če to omogočajo lokalne hidrogeološke razmere. V drugih primerih pa smo za potrebe sistema voda-voda, izdelali vrtine globine tudi 400 m in več. Torej, enoznačnega odgovora kako globoka mora biti vrtina, ni. Vse je odvisno od posamezne lokacije.


Kakšen premer vrtin se najpogosteje uporablja?


Premer vrtine je odvisen od potrebne črpalne količine, ki jo zahteva toplotna črpalka. Za zajem podzemne vode do 5 l/s, se izvede vrtina vrtanega premera običajno 152 mm, v katero se vgradijo vrtinske cevi običajno premerov med 114,3 mm in 127 mm (lahko se uporabi PVC, črno jeklo ali nerjavno jeklo). V takšno vrtinsko cev, se vgradi potopna črpalka standardne dimenzije 4", ki je sposobna črpati do 5 l/s. Tak sistem je primeren za ogrevanje objekta s toplotno črpalko nazivne moči kondenzatorja nekje do 70 kW. To pokrije potrebe velike večine stanovanjskih objektov.


Za količine črpanja med 5 l/s in 20 l/s, je potrebno vgraditi potopno črpalko dimenzije 6". Za tak sistem, se običajno vrta s premerom 219 mm ter vgradi vrtinske cevi dimenzij med 168,3 mm in 180 mm (PVC, črno jeklo ali nerjavno jeklo). Tak sistem je primeren za ogrevanje s toplotno črpalko nazivne moči kondenzatorja do 280 kW.


V določenih slučajih, so potrebne tudi večje potopne črpalke in seveda vrtine večjega premera, oziroma vrtanje z več različnimi premeri na isti vrtini. V podjetju izdelujemo vrtine premerov za vse na trgu obstoječe dimenzije potopnih črpalk.


Več lahko najdete na povezavi: External link opens in new tab or windowhttps://www.mojmojster.net/clanek/985/Globinsko_vrtanje_vrtin


PARTNERSKO PODJETJE MENERGA SVETUJE:


Vrtina za toplotno črpalko in hladilni agregat RewaTemp

 

Že desetletja je govora o izrabi 100% obnovljive energije. Seveda brez vrtin (primer: pridobivanje podtalne vode itn.) to ne bi bilo mogoče. Predstavljamo vam napravo, ki za svoje delovanje potrebuje izdelavo vrtine na parih 10 m globine, gre za napravo External link opens in new tab or windowRewaTemp, ki jo najlažje naslovimo z besednimi zvezami »External link opens in new tab or windowtoplotna črpalka in hladilni agregat v eni napravi«. Hibridna naprava RewaTemp omogoča simultano ogrevanje in hlajenje. Zakaj sploh potreba po hkratnem ogrevanju in hlajenju (možnost ogrevanja in hlajenja ob istem času)?


Energetske potrebe sodobnih ter energetsko učinkovitih zgradb so se v zadnjem desetletju precej spremenile. Vedno višje cene energentov na eni strani, na drugi pa vedno strožja zakonodaja na področju učinkovite izrabe energije zaradi sprememb globalne klime, so pripeljale do izboljšanja toplotne zaščite stavb (toplotna izolacija zaščitnega ovoja stavb je izredno učinkovita).
Sodobne stavbe (npr. External link opens in new tab or windowzelena zgradba Menerga, External link opens in new tab or windowBohinj Eco hotel itn.) imajo v primerjavi s starejšimi zgradbami (npr. iz prejšnjega tisočletja) poleg veliko boljše zrakotesnosti tudi precej manjše specifične toplotne potrebe zaradi zaščite pred izgubami toplote skozi ovoj stavbe. Skupna referenca podjetja Geo-Hidro d.o.o. in Menerga d.o.o., je Bohinj ECO Hotel, kjer je podjetje Geo-Hidro izvedlo 440 m globoko vrtino, Menerga pa je zagotovila opremo Rewatemp.


     


Posledično so se tako zmanjšale potrebe po ogrevanju. Zaradi zaščite pred izgubo toplote pa so se povečale hladilne potrebe sodobnih stavb, saj se v prehodnih obdobjih stavba ne more hladiti skozi zunanji ovoj, ki je učinkovito toplotno izoliran. Posebej pri večjih stavbah, kjer je bolj izrazita delitev prostorov in ki se nahajajo v notranjosti tlorisa ter tistih ob ovoju stavbe, prihaja do istočasnih potreb po hlajenju in ogrevanju.


Do podobnih situacij, kjer se istočasno pojavi potreba po ogrevanju in hlajenju, prihaja tudi v objektih z izrazito orientacijo sever-jug, ter objektih z različnimi vsebinami in notranjimi izvori toplote.


External link opens in new tab or windowKombinacija toplotne črpalke in hladilnega agregata RewaTemp, omogoča energetsko učinkovito istočasno pripravo ogrevnega in hladilnega medija ter tako predstavlja odgovor na probleme ogrevanja/hlajenja sodobnih stavb.


Kakšne so prednosti naprave RewaTemp:

 Možnost ogrevanja, hlajenja ter priprave tople sanitarne vode (STV) se izvaja le z enim hladilnim sistemom,

 Minimalna poraba energije, zaradi prave istočasne funkcije priprave ogrevalnega in hladilnega medija (brez  preklopov režimov ogrevanja in hlajenja)

 Električna priključna moč na objektu je minimalna – toplotna črpalka, hladilni agregat ter sistem za ogrevanje tople sanitarne vode v samo eni napravi,

 Minimalne prostorske zahteve,

 Zanesljiva funkcija ter dolga življenjska doba, zaradi standardno vgrajenega sistema oljnega managementa,

 Enostavno vzdrževanje, malo število obrabi podvrženih delov,

 Enostavna integracija v hidravlični sistem,

 Uporaba energetsko najučinkovitejših 100% obnovljivih virov energije.